مشاوره تخصصی ارتوز و پروتز

با استفاده از مشاوره تلفنی و حضوری رایگان می توانید از کلیه خدمات و طرح های کلینیک آوای سلامتی جهت ارتقای سلامت و آگاهی نسبت به خدمات ارتوز و پروتز قابل ارائه در مرکز مطلع شوید.
با اطمینان از کیفیت و قیمت خدمات (طبق تعرفه انجمن ارتوز و پروتز) از سلامتی خود لذت ببرید.